રાજયમાં સતત ત્રીજા દિવસે કોરોનાને લીધે 1 મોત નોંધાયુ,20 કેસ

0
20

રાજયમાં 24 કલાકમાં 20 કેસ કોરોના નોંધાતા કુલ કોરોનાસંક્રમિતનો આંક 826080 થયો.રાજયમાં આજે સતત બીજા દિવસે કોરોનાને લીધે 1 મોત વલસાડમાં થતા કુલ મૃત્યુઆંક10085 થયુ.રાજયમાં આજની સ્થિતિએ 4 દર્દીઓ વેન્ટીલેટર પર સાથે 175 એકટીવ કેસ સાથે 179 કેસ નોંધાયા છે.રાજયમાં આજે 22 દર્દીઓ સાજા થતા કુલ ડીસ્ચાર્જ 815816 અને સાજાનો દર 98.76 ટકા થયો.રાજયમાં આજે 472739 લોકોએ રસીકરણ કરાવતા કુલ રસીકરણ 63328701 થયુ.રાજયમાં આજે 3મહાનગર સાથે 4 જીલ્લામાં કોરોના 20 કેસ નોંધાયા હતા.અમદાવાદ શહેર-3,વડોદરા-1 ,સુરત મહાનગર-4 અને જીલ્લામાં-3,નવસારી-4,ખેડા-2 અને વલસાડ જીલ્લામા-3 કેસ નોંધાયા છે. રાજયમાં 5 મહાનગર અને 29 જીલ્લામાં કોરોના એકપણ કેસ નોંધાયા નથી.ભાવનગર શહેર અનેજીલ્લો,ગાંધીનગર શહેર અનેજીલ્લો,જામનગર શહેર અને જીલ્લો,જુનાગઢ શહેર અને જીલ્લો,રાજકોટ શહેર અને જીલ્લો,અમદાવાદ,અમરેલી,આણંદ,અરવલ્લી,બનાસકાંઠા,ભરુચ,બોટાદ,છોટાઉદેપુર,દાહોદ,ડાંગ,દેવભુમિદ્વારકા,ગીરસોમનાથ,કચ્છ,મહીસાગર,મહેસાણા,મોરબી,નર્મદા,પંચમહાલ,પાટણ,પોરબંદર,સાબરકાંઠા,સુરેન્દ્રનગર,તાપી અને વડોદરાનો સમાવેશ થાય છે.