રાજયમાં 24 કલાકમાં કોરોના 4 મહાનગર અને 3જીલ્લામાં 22 કેસ નોંધાયા

0
17
corona-virus-1589870268-1594103646.jpg

રાજયમાં કોરોના 126420 લોકોએ કોરોનાની રસી મુકાવતા કુલ રસીકરણ 77106234 થયુ

રાજયમાં 24 કલાકમાં કોરોના 22 કેસ નોંધાતા કુલ કોોરોનાસંક્રમિતનો આંક 827206 થયો.રાજયમાં આજે 35 દર્દી ડીસ્ચાર્જ  કરાતા  કુલ કોરોનાસંક્રમિતનો આંક 816805 અને સાજાનોદર 98.74 થયો.રાજયમાં આજની સ્થિતિએ 3 દર્દીઓ વેન્ટીલેટર પર સહિત 310 એકટીવ કેસ નોંધાયા છે.રાજયમાં 4 મહાનગર અને 3 જીલ્લામાં કોરોના 22 કેસ આ મુજબ નોંધાયા છે.વડોદરાશહેર-8.અમદાવાદ-4,સુરત શહેર-3,અમદાવાદ શહેર-4,રાજકોટ શહેર-2 અને જીલ્લા-2,વલસાડ-2 અને નર્મદા જીલ્લામા-1 કેસ નોંધાયા છે.રાજયના 4 મહાનગર અને 30 જીલ્લામાં કોરોના એકપણ કેસ નોંધાયા નથી.ભાવનગર શહેર અને જીલ્લો,ગાંધીનગર શહેર અને જીલ્લો,જામનગર શહેર અને જીલ્લો,જુનાગઢ શહેર અને જીલ્લો,ગાંધીનગર શહેર અને જીલ્લો,અમદાવાદ,અમરેલી,આણંદ,અરવલ્લી,બનાસકાંઠા,ભરુચ,બોટાદ,છોટાઉદેપુર,દાહોદ,ડાંગ,દેવભુમિદ્વારકા,ગીરસોમનાથ,ખેડા, કચ્છ,મહીસાગર,મહેસાણા,મોરબી,નવસારી,પંચમહાલ,પાટણ,પોરબંદર,સાબરકાંઠા,સુરત,સુરેન્દ્રનગર,તાપી અને વડોદરાનો સમાવેશ થાય છે.