રાજયમાં 4જીલ્લાઅને 3 શહેરમાં કોરોના 26 કેસ નોંધાયા

0
18
images-2-10.jpg

રાજયમાં 24 કલાકમાં કોરોના કેસોમાં વધારો નોંધાતા કુલ કોરોના સંક્રમિત 826210 થયો.રાજયમાં 20 દર્દી સાજા થતા કુલ ડીસ્ચાર્જ 815929 અને સાજાનો દર 98.76 ટકા થયો.રાજયમાં આજની સ્થિતિએ 5 દર્દી વેન્ટીલેટર પર અને 195 એકટીવ કેસ નોંધાયા છે.રાજયમાં આજે 285840 લોકોએ રસીકરણ કરાવતા કુલ રસીકરણ 6598048 થયા.રાજયમાં 3 મહાનગર અને 4 જીલ્લામાં 26 કેસ આ મુજબ છે. અમદાવાદ મહાનગર-6,સુરત મહાનગર-4 અને વડોદરા મહાનગર-3 અને વલસાડ જીલ્લા-6,જુનાગઢ-5,ખેડા-1 અને નવસારી-1 કેસ નોંધાયા છે. રાજયમાં 5 મહાનગર અને 29 જીલ્લામાં કોરોના એકપણ કેસ નોંધાયો નથી.ભાવનગર મહાનગર અને જીલ્લો,ગાંધીનગર મહાનગર અને જીલ્લો,જામનગર મહાનગર અને જીલ્લો,રાજકોટ મહાનગર અને જીલ્લો,અમદાવાદ,વડોદરા,સુરત,અમરેલી,આણંદ,અરવલ્લી,બનાસકાંઠા,ભરુચ,બોટાદ,છોટાઉદેપુર,દાહોદ,ડાંગ,દેવભુમિદ્વારકા,ગીર સોમનાથ,કચ્છ,મહીસાગર,મહેસાણા,મોરબી,નર્મદા,પંચમહાલ,પાટણ,પોરબંદર,સાબરકાંઠા,સુરેન્દ્રનગર અને તાપીનો સમાવેશ થાય છે.