રાજયમા 5 મહાનગર અને 7 જીલ્લામાં કોરોના 36 કેસ નોંધાયા અને 1 મોત વલસાડમાં થયુ

0
21
coronavirus_topic_header_1024.jpg

રાજયમાં આજે 342151 લોકોએ રસીકરણ કરાવ્યુ અને કુલ રસીકરણ 76569351 થયુ

રાજયમાં આજે  કોરોના 36 કેસ નોંધાતા કુલ કોરોનાસંક્રમિત 827148 થયો. રાજયમાં આજે 16 દર્દી સાજા થતા કુલડીસ્ચાર્જ 816726 અને સાજાનો દર 98.74 ટકા થયા.રાજયમાં આજની સ્થિતિએ 5 દર્દીઓ વેન્ટીલેટર પર અને 331 એકટીવ કેસ નોંધાયા છે.રાજયમાં આજે કોરોનાને લીધે 1 મોત વલસાડમાં થતા કુલ મૃત્યુઆંક 10091 થયુ  રાજયમાં 5 મહાનગર અને 7 જીલ્લામાં કોરોના 36 કેસ આ મુજબ નોંધાયા છે.અમદાવાદ-10,વડોદરા-8,સુરતમહાનગર-3 અને જીલ્લામાં-1 ,જામનગર શહેર-2 અને ગાંધીનગર શહેર-2 કેસ નોંધાયા છે.રાજયમાં 3 મહાનગર અને 26 જીલ્લામાં કોરોના એકપણ કેસ નોંધાયા નથી.ભાવનગર શહેર અને જીલ્લો,જુનાગઢ શહેર અને જીલ્લો,રાજકોટ શહેર અને જીલ્લો,અમદાવાદ,અમરેલી,અરવલ્લી,બનાસકાંઠા,ભરુચ,બોટાદ,છોટાઉદેપુર,દાહોદ,ડાંગ,દેવભુમિદ્વારકા,ગાંધીનગર,ગીરસોમનાથ,જામનગર,ખેડા,મહીસાગર,મોરબી,નર્મદા,પંચમહાલ,પાટણ,પોરબંદર,સુરેન્દ્રનગર,તાપી અને વડોદરાનો સમાવેશ થાય છે.